Mata ceramiczna

Mata ceramiczna

Nasze przedsiębiorstwo oferuje znaczny wybór nowoczesnych materiałów izolacyjnych zapewniających najlepszą możliwą ochronę przed wysokimi temperaturami. Na nasz wachlarz przypadają m.in. cegły izolacyjne (ogniotrwałe), cement ognioodporny (ogniotrwały), zaparawy ogniotrwałe, klej ognioodporny, maty ogniotrwałe (ceramiczne) itd. Pojedyncza cegła oferuje klasa odporności na miło, z możliwością wytrzymania maksymalnej temperatury do góry 1000 stopni. Powszechnie przytaczanym powodem, dla którego cegły mają tak wysoką odporność ogniową, jest to, że w większości wypadków są one wytwarzane w piecu ogniowym. Natomiast ściany ceglane często łączy się zaprawą murarską, która jest mniej skuteczna jako materiał ognioodporny. Zaprawa jest materiałem składowym w konstrukcjach murowanych i służy do wypełniania szczelin między blokami i cegłami, które łączą się, tworząc ściany. W razie jakichkolwiek pytań odnośnie proponowanych przez nas towarów namawiamy do zajrzenia na naszą stronę internetową oraz do kontaktu telefonicznego czy też e-mail.