Kurs złota

Kurs złota

Jeżeli jedynie pojawia się ryzyko globalnego spowolnienia gospodarczego lub geopolitycznego (wojna, pandemia), tradycyjnie wzrasta popyt inwestycyjny na złoto jako aktywo ochronne. Lecz niniejsza zasada nie zawsze się sprawdza. W przypadku wielkiego załamania cen, na rynkach wybucha panika. W przypadku braku płynności inwestorzy wyprzedają aktywa, natomiast metal szlachetny jakim jest złoto może także na krótko utracić na wartości.Tak właśnie stało się w marcu 2020 roku. Jak jedynie rozpoczęły się blokady, kurs złota skierował się na południe oraz zanotował spadki. Jednak już w kwietniu 2020 roku złoto odzyskało utracony grunt i kontynuowało wzrost. Jednak wraz ze spadkiem zmienności na rynkach akcji w 2021 roku, popyt inwestorów na złoto zaczął słabnąć. Po podniesieniu stóp procentowych wzrasta rentowność papierów wartościowych (obligacji, akcji). Złoto nie przynosi dochodów spośród tytułu odsetek, poza rzadkimi przypadkami. Dlatego popyt na metal szlachetny zaczyna spadać oraz ciągnie stawki w dół.